Budova1

 

Pozor - změna webu školy:

Odkaz na nové webové stánky školy:          https://4zs.ricany.cz/

 

Webové stránky, které právě prohlížíte zůstanou ještě po určitou dobu přístupné.

 

 

 

Naše škola se nachází v klidné oblasti města Říčany. Je umístěna 5 minut chůze od centra města a železniční stanice. Jsme školou pro žáky se zdravotním postižením a kombinovanými vadami. Žáky vzdělává kolektiv zkušených speciálních pedagogů a asistentů pedagoga.

Škola je kompletně zrekonstruována a zmodernizována. Je vybavena tělocvičnou, počítačovou pracovnou, cvičnou dílnou, cvičnou kuchyňkou a školní zahradou pro výuku pracovních činností. Každá učebna je vybavena PC stanicemi, interaktivními tabulemi, televizory a další technikou.

Škola má bezbariérový přístup - výtah a sociální zařízení pro žáky na vozíčku.

Učitelé pracují na řadě projektů ESF nebo MŠMT, účastní se dalšího vzdělávání.

Vzděláváme žáky i na odloučeném pracovišti Dětské centrum Strančice: http://www.ddstrancice.cz/

Kapacita školy je 74 žáků.

Kapacita školní družiny je 29 žáků.

IČO školy: 70977691

RED-IZO: 600052451

datová schránka:  desmpac

Stravování žáků zajišťuje firma ARTER – CATERINGOVÝ SERVIS s.r.o. ve školní jídelně v Sokolské 1376: https://stravovani.ricany.cz           

Kontakty:   Martina Jandlová - vedoucí stravovacího provozu

Anděla Obrátilová - výkonná ředitelka

Josef Rožánek - jednatel společnosti

                                             

Zřizovatel školy: Město Říčany, Masarykovo nám. 53, 251 01 Říčany

                            www.ricany.cz

 

Ředitel školy: Mgr. Jitka Macháčková

Zástupce ředitele školy: Mgr. Blanka Veselá

 

Koordinátor ŠVP: Mgr. Jitka Macháčková

Výchovný poradce a metodik ICT: Mgr. Blanka Veselá

Metodik prevence: Mgr. Ivana Bílková

Koordinátor EVVO: Bc. Olga Maláková 

Předsedkyně školské rady: Mgr. Ivana Bílková  

 

ICT plán školy a MPP je k nahlédnutí u ředitelky školy.

Inspekční zpráva z 20. 11. 2001 je k nahlédnutí na stránkách ČŠI.

Inspekční zpráva ze 16. 4. 2007 je k nahlédnutí na stránkách ČŠI.

Inspekční zpráva z 11. 3. 2011 je k nahlédnutí na stránkách ČŠI.

Inspekční zpráva z 12. 1. 2017 je k nahlédnutí na stránkách ČŠI.

www.csicr.cz

 

Školní rok 2019/2020

Třída, ročník  - třídní učitel:

I. Přípravná třída - Bc. Hana Hanzáková

II. Spec. tř. DC Strančice - Mgr. Eva Divíšková 

III. Spec. tř. Říčany - Mgr. Ivana Bílková 

IV. 1., 2. a 3. ročník - Mgr. Eva Dvořáková 

V. 4. a 5. ročník - Mgr. Ivana Löffelmannová 

VI. 6. a 8. ročník - PaeDr. Marie Dvořáková 

VII. 7. a 9. ročník - Mgr. Hana Jedličková 

 

Školní družina: 

I. odd. ŠD - Bc. Dana Kovandová

II. odd. ŠD - Renata Čermáková

III. odd. ŠD - Mgr. Monika Šimková

 

Organizace školního roku 2019/2020  - najdete v menu Ke stažení - formuláře 

Školní zvonění - najdete v menu Ke stažení - formuláře