4. základní škola Nerudova Říčany,
příspěvková organizace

ŠKOLA HROU, A TAK TO MÁ BÝT...

Nerudova 481
251 01 Říčany

Telefon:  +420 323 602 005
Mobil:     +420 777 755 127 Mgr. Jitka Macháčková - ředitelka školy
                +420 731 449 247 Mgr. Blanka Veselá - zástupkyně ředitelky

Aktuality

      Seznam přijatých a nepřijatých žáků k základnímu vzdělávání

      na školní rok 2019/2020 je ve formátu pdf v menu Ke stažení - sekce

      Formuláře ke stažení.

Akce na květen 2019

           1. 5.    Státní svátek                                      

           2. 5.    Plavání                                                    PT, 1. - 4. r.       

           6. 5.    Program v knihovně                                  PT a ST     

                     Exkurze Praha - Břevnovský klášter             6. - 9. r.

          7. 5.     Dopravní hřiště                                         3. a 4. r.          

          8. 5.     Státní svátek                            

          9. a 10. 5.     Ředitelské volno                               celá škola

         14. 5.    Školní výlet                                              přihlášení žáci

         16. 5.    Plavání                                                    PT, 1. - 4. r.

         20. 5.    Recyklohraní - Vzduch                               2. stupeň

                     Divadelní představení Praha                       PT

         21. 5.    Minimální prevence - program s OSPOD      8. a 9. r.

         23. 5.    Plavání                                                    PT, 1. - 4. r.

         29. 5.    Soutěž EVVO předškolní děti                      PT

         30. 5.    Plavání                                                    PT, 1. - 4. r.

        

     Akce na duben 2019

           5. 4.    Zápis do 1. ročníku                                      

           8. 4.   Program Zdravá pětka                                PT, 1. a 2. r., 2. st. chlapci         

         10. 4.    Keramická dílna                                        6. - 9. r.

                     Třídní schůzky od 16,30 hod.                     

         15. 4.    Program v knihovně                                  6. - 9. r.

                     Turnaj v kuželkách v Kostelci n. Č. l.           vybraní žáci 

         18. 4. - 22. 4.   Velikonoční prázdniny

         29. 4.    Exkurze do muzea v Praze                         8. a 9. r.          

                    

      Nové informace k zápisu do 1. ročníku a školní družiny na školní rok 2019-2020

      Elektronické podávání přihlášek:       https://skoly.ricany.cz/info/kriteria-prijeti-zs 

      V sekci Ke stažení - Formuláře ke stažení jsou ve formátu pdf:

      - Kritéria k přijetí do školní družiny na školní rok 2019-2020

      - Základní informace k přijímání do 1. r. na rok 2019-2020

      - Základní informace k přijímání do školní družiny 2019-2020

      Systém pro podávání přihlášek bude otevřen 4. 3. 2019

      

        Akce na březen 2019

           1. 3.    Jarní prázdniny                                             celá škola

           6. 3.    Program v knihovně                                       ŠD

         11. 3.    Hurá do opery Praha                                      PT

                     Bubnování                                                     ŠD          

         12. 3.    Projekce filmu Zuřivec s workshopem               8. a 9. r.

                     Dopravní výchova s Cestou integrace               3. a 4. r.

         13. 3.    Dětský karneval                                             ŠD

         18. 3.    Program primární prevence                             1. stupeň

                     Workshop Hmyzí domečky                               2. st. - chlapci

         19. 3.    Program primární prevence                             2. stupeň

         20. 3.    IPS poradenství na Úřadu práce P-vých.            8. a 9. r.

                     Dentální hygiena - program se studenty

                     lékařské fakulty                                              celá škola

          29. 3.   Pernštejni  - naučný program

                     Staré pověsti české                                         celá škola

                     Divadelní představení                                      ŠD

     Oznámení

     Dne 9. a 10. 5. 2019 bude ředitelské volno z důvodu

     tlakového čištění odpadů a instalace dataprojektoru

     a opravy tabulí na základě revizní zprávy. Oznámení najdete

     ve formátu pdf v sekci Ke stažení - formuláře ke stažení.

       

     Základní informace k zápisu do 1. třídy a do přípravné třídy pro školní rok 2019-2020 

    Zápis do 1. třídy pro školní rok 2019/2020 bude probíhat opět elektronickou formou na stránkách: https://skoly.ricany.cz/info/prijimaci-rizeni-zs , o termínu spuštění těchto stránek budeme informovat na webu školy. Zde také získáte další informace o zápisu, který se uskuteční v pátek 5. 4. 2019 od 8,00 - 14,30 hod. v budově školy. K zápisu je nutné mít doporučení školského poradenského pracoviště ke vzdělávání v daném typu školy - jsme školou pro žáky se zdravotním postižením a kombinovanými vadami.

    Tak jako v minulých letech chceme od září 2019 otevřít přípravnou třídu, kde se připravují děti s doporučeným odkladem povinné školní docházky. Výuka v této třídě probíhá denně v blocích od 8,05 do 11,40 hodin. Děti se zúčastňují nejen třídních, ale i školních akcí. Zápis do přípravné třídy proběhne elektronicky na https://pripravka.ricany.cz/info/prijimaci-rizeni-pripravky od 8. 4. 2019 do 12. 5. 2019. Všechny další informace najdete na dané webové adrese a na tel. čísle 323602005.