4. základní škola Nerudova Říčany,
příspěvková organizace

ŠKOLA HROU, A TAK TO MÁ BÝT...

Nerudova 481
251 01 Říčany

Telefon:  +420 323 602 005
Mobil:     +420 777 755 127 Mgr. Jitka Macháčková - ředitelka školy
                +420 731 449 247 Mgr. Blanka Veselá - zástupkyně ředitelky

Aktuality

          Základní informace o ochraně osobních údajů pro zákonné zástupce

          jsou ve formátu pdf v sekci Ke stažení - formuláře.

    

      Seznam přijatých dětí do přípravné třídy na školní rok 2018-19:

    

     Podrobné údaje s odůvodněním najdete ve formátu pdf v sekci ke stažení - formuláře.

  Akce na červen

         1. 6.  Školní kolo v lehké atletice                           všichni žáci


         5. 6.  Prožitkové divadlo                                        7. - 9. r.


         6. 6.  Dřevíčková dílna                                          PT, ST, 1. st.


         7. 6.  Sportovní odpoledne  - netradiční sporty        ŠD

 
       11. 6.  Hurá do opery Praha                                    PT

                 Program v knihovně                                     1. - 3. r.

                 ZOO Praha                                                  8. a 9. r.


       13. 6.  Pernštejni a Vikingové                                  všichni žáci


       18. 6.  Žabí putování                                               2. st.


       20. 6.  Meziškolní kolo v lehké atletice                      vybraní žáci

       21. 6.  Soutěž EVVO                                               PT

       22. 6.  Přespání ve škole                                         ŠD

       26. 6.  Den IZS                                                      2. stupeň

       28. 6.  Rozloučení s vycházejícími žáky na říč. hradě   všichni žáci

       29. 6.  Ukončení ššolního roku rozdáním vysvědčení

     Schůzka rodičů 1. r. a PT pro školní rok 2018/19

     Dne 13. 6. 2018 se bude od 15,30 hod. konat třídní schůzka rodičů žáků,

     kteří nastoupí 1. 9. 2018 do Přípravné třídy a 1. r.

      Seznam žáků

      Seznam přijatých a nepřijatých žáků do 1. ročníku na školní rok 2018/2019

      je formátu pdf v sekci Ke stažení - formuláře.

         Akce na květen

         3. 5.  Dopravní soutěž - oblastní kolo Nymburk       vybraní žáci


         7. 5.  Ředitelské volno                                        celá škola


         9. 5   Vystoupení v DS Voděrádky                          PT


       10. 5.  Vystoupení v DPS Říčany                              PT

 
       11. 5.  Školní focení                                               všechny třídy


       23. 5.  Dopravní hřiště                                           4. a 5. r.


       31. 5.  Exkurze zámek Loučeň                                4. a 5. r.


                Stopovaná                                                   ŠD

      Informace o změně kontaktu do Školní jídelny

      Oznamujeme změnu telefonního čísla na vedoucího školního stravování

      firmy Scolarest pana Hladílka. Nové číslo je 731 438 131.