4. základní škola Nerudova Říčany,
příspěvková organizace

ŠKOLA HROU, A TAK TO MÁ BÝT...

Nerudova 481
251 01 Říčany

Telefon:  +420 323 602 005
Mobil:     +420 777 755 127 Mgr. Jitka Macháčková - ředitelka školy
                +420 731 449 247 Mgr. Blanka Veselá - zástupkyně ředitelky

Aktuality

     Odkaz na nové webové stánky školy:          https://4zs.ricany.cz/

    Staré webové stránky zůstanou ještě po určitou dobu přístupné.

 

 

         Upozornění na změnu webu školy 

          V nejbližších dnech bude probíhat změna webových stránek školy. Odkaz na nové stránky bude

          uveřejněn zde v aktualitách školy. Z tohoto důvodu nejsou na dosavadních stránkách některé údaje

          - např. rozvrh na nový školní rok, konzultační hodiny vyučujích, nový školní řád apod.

          Všechny potřebné dokumenty a aktualizované údaje najdete na novém webu. Děkujeme za pochopení. 

     Školní rok 2019-2020

     2. 9. od 8,05 hod. proběhne slavnostní zahájení v tělocvičně, následně v jednotlivých třídách,

                        konec výuky cca mezi 8,30 - 9,00 hod.

     Od 3. 9 do 6. 9. bude konec výuky v 11,40 hodin, Školní družina bude v provozu od 3. 9.

Akce na červen 2019

           3. 6.    Program v knihovně                                  PT a ST

                     Netradiční soutěže                                    ŠD        

           4. 6.    Školní kolo v lehké atletice                        všichni žáci

           6. 6.    Plavání                                                    PT, 1. - 4. r.       

         10. 6.    Plavání                                                    PT, 1. - 4. r.

         11. 6.    Ladova kovárna                                       ST a 1. stupeň

         12. 6.    Meziškolní kolo v Lehké atletice                 vybraní žáci a zástupci z pozvaných škol

         13. 5.    Plavání                                                    PT, 1. - 4. r.

         17. 6.    Hurá do opery Praha                                 PT

         18. 6.    Exkurze do skláren v Sázavě                      8. a 9. ročník

         20. 6.    Plavání                                                    PT, 1. - 4. r.

         21. 6.    Přespání ve škole                                     ŠD

         25. 6.    Plavání                                                    PT, 1. - 4. r.

         26. 6.    Rozlouščení s dětmi z PT a žáky 9. roč.       všichni žáci

         27. 6.    Plavání                                                    PT, 1. - 4. r.

         28. 6.    Zakončení šk.roku - vydání vysvědčení - konec výuky cca 8,30 - 9,00, ŠD dle zájmu v provozu.

 

     Oznámení o přijetí dětí do přípravné třídy

     Oznámení o přijetí dětí do přípravné třídy najdete ve formátu pdf v menu Ke stažení,

     sekce Formuláře ke stažení.

      Seznam přijatých a nepřijatých žáků k základnímu vzdělávání

      na školní rok 2019/2020 je ve formátu pdf v menu Ke stažení - sekce

      Formuláře ke stažení.

Akce na květen 2019

           1. 5.    Státní svátek                                      

           2. 5.    Plavání                                                    PT, 1. - 4. r.       

           6. 5.    Program v knihovně                                  PT a ST     

                     Exkurze Praha - Břevnovský klášter             6. - 9. r.

          7. 5.     Dopravní hřiště                                         3. a 4. r.          

          8. 5.     Státní svátek                            

          9. a 10. 5.     Ředitelské volno                               celá škola

         14. 5.    Školní výlet                                              přihlášení žáci

         16. 5.    Plavání                                                    PT, 1. - 4. r.

         20. 5.    Recyklohraní - Vzduch                               2. stupeň

                     Divadelní představení Praha                       PT

         21. 5.    Minimální prevence - program s OSPOD      8. a 9. r.

         23. 5.    Plavání                                                    PT, 1. - 4. r.

         29. 5.    Soutěž EVVO předškolní děti                      PT

         30. 5.    Plavání                                                    PT, 1. - 4. r.