4. základní škola Nerudova Říčany,
příspěvková organizace

ŠKOLA HROU, A TAK TO MÁ BÝT...

Nerudova 481
251 01 Říčany

Telefon:  +420 323 602 005
Mobil:     +420 777 755 127 Mgr. Jitka Macháčková - ředitelka školy
                +420 731 449 247 Mgr. Blanka Veselá - zástupkyně ředitelky

       

     Základní informace k zápisu do 1. třídy a do přípravné třídy pro školní rok 2019-2020 

    Zápis do 1. třídy pro školní rok 2019/2020 bude probíhat opět elektronickou formou na stránkách: https://skoly.ricany.cz/info/prijimaci-rizeni-zs , o termínu spuštění těchto stránek budeme informovat na webu školy. Zde také získáte další informace o zápisu, který se uskuteční v pátek 5. 4. 2019 od 8,00 - 14,30 hod. v budově školy. K zápisu je nutné mít doporučení školského poradenského pracoviště ke vzdělávání v daném typu školy - jsme školou pro žáky se zdravotním postižením a kombinovanými vadami.

    Tak jako v minulých letech chceme od září 2019 otevřít přípravnou třídu, kde se připravují děti s doporučeným odkladem povinné školní docházky. Výuka v této třídě probíhá denně v blocích od 8,05 do 11,40 hodin. Děti se zúčastňují nejen třídních, ale i školních akcí. Zápis do přípravné třídy proběhne elektronicky na https://pripravka.ricany.cz/info/prijimaci-rizeni-pripravky od 8. 4. 2019 do 12. 5. 2019. Všechny další informace najdete na dané webové adrese a na tel. čísle 323602005.