4. základní škola Nerudova Říčany,
příspěvková organizace

ŠKOLA HROU, A TAK TO MÁ BÝT...

Nerudova 481
251 01 Říčany

Telefon:  +420 323 602 005
Mobil:     +420 777 755 127 Mgr. Jitka Macháčková - ředitelka školy
                +420 731 449 247 Mgr. Blanka Veselá - zástupkyně ředitelky

Školní družina

Provoz ŠD:  

pondělí - pátek  

ranní od 6,45 do 7,45 hodin

odpolední od 11,40 do 16,30 hodin 

 

telefonní kontakt: 608 165 030

 ---

Ve škole jsou tři oddělení - kapacita je 29 žáků:

I. oddělení - vychovatelka Renata Čermáková  - umístění v kmenové třídě - přípravná třída

II. oddělení - vychovatelka Bc. Dana Kovandová - umístění v kmenové třídě  - 1., 3. a 4. ročník

III. oddělení - vychovatelka Mgr. Monika Šimková - umístění v kmenové třídě - ST  

 

Činnost ŠD se řídí vnitřním řádem školní družiny.

Denní rozvrh:

6.45 -  7.45 výchovná činnost rekreační a tělovýchovná 

11.40 - 13.45 hygienická příprava na oběd, odpočinková činnost

13.45 - 15.00 vycházky nebo individuální činnost, zájmová činnost

15.00 - 15.30 příprava do vyučování (individuálně i dle zájmu rodičů)

15.30 - 16.30 zájmová činnost, postupný odchod dětí

 

Řád školní družiny je v sekci Ke stažení - Formulářeke stažení.

 

skolni druzina