4. základní škola Nerudova Říčany,
příspěvková organizace

ŠKOLA HROU, A TAK TO MÁ BÝT...

Nerudova 481
251 01 Říčany

Telefon:  +420 323 602 005
Mobil:     +420 777 755 127 Mgr. Jitka Macháčková - ředitelka školy
                +420 731 449 247 Mgr. Blanka Veselá - zástupkyně ředitelky

V současné době dochází k ukončení dvou projektů z oblasti minimální prevence. Jeden je financovaný z prostředků MŠMT ČR,

druhý je financován z prostředků Středočeského kraje.

 

Od školního roku 2016/2017 jsme zapojeni do 2 nových projektů:

Budeme chytřejší II., který je vyhlášen KÚ Středočeského kraje. Je zaměřený na minimální prevenci ve všech ročnících. Spolupracujeme na něm s Cestou integrace o.p.s. Říčany, která pro nás připravuje workshopy.

Učíme v přírodě - projekt podporuje pedagogy při plánování výuky v zahradě a terénu. Zaměřuje se na práci s prostředím (úpravy zahrad a plánování činností), vhodné pomůcky, didaktické hry, badatelsky orientované vyučování. Pedagogové se mohou účastnit seminářů a exkurzí. V rámci tohoto projektu bude upravena školní zahrada, budou postaveny vyvýšené záhony a nasazeny nové trvalé rostliny. Na tomto projektu spolupracujeme s Muzeem Říčany.