4. základní škola Nerudova Říčany,
příspěvková organizace

ŠKOLA HROU, A TAK TO MÁ BÝT...

Nerudova 481
251 01 Říčany

Telefon:  +420 323 602 005
Mobil:     +420 777 755 127 Mgr. Jitka Macháčková - ředitelka školy
                +420 731 449 247 Mgr. Blanka Veselá - zástupkyně ředitelky

          Naše škola se od ledna 2019 zapojila do projektu Šablony II.

          název projektu: Šablony v Nerudovce

          reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010132       

Tento projekt je cílený na podporu osobnostně profesního rozvoje pedagogů formou ucelených vzdělávacích programů, které jsou zaměřené na polytechnické vzdělávání a rozvoj kompetencí v oblasti nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií. Aktivita rovněž cílí na větší individualizaci výuky a motivaci ke vzdělávání žáků, kteří jsou ohroženi dlouhodobým nebo opakovaným prospěchovým neúspěchem. Na realizaci těchto aktivit může škola pořídit nová zařízení – tablety, které nahradí již nevyhovující a zastaralou ICT techniku. Další aktivitou projektu je poskytnutí dočasné prsonální podpory kariérového poradce žákům a jejich rodičům. Kariérový poradce se bude zaměřovat na budoucí zaměření vzdělávání žáků, jejich profesní orientaci, sledování jejich zájmů, preferencí a předpokladů pro výběr budoucího povolání, aby se předcházelo možnému předčasnému odchodu ze vzdělávání. Aktivitou zaměřenou na praktickou využitelnost poznatků s důrazem na mezipředmětovou spolupráci bude projektový den vě škole a komunitní osvětové setkávání, které májí za úkol zapojit do činností školy rodiče žáků, přátele školy a zástupce organizací v místě školy. Cílem bude u žáků vzbudit zájem a odpovědnost za dění v komunitě a otevřený přístup ke kulturní rozmanitosti.

     Logolink OP VVV hor barva cz