4. základní škola Nerudova Říčany,
příspěvková organizace

ŠKOLA HROU, A TAK TO MÁ BÝT...

Nerudova 481
251 01 Říčany

Telefon:  +420 323 602 005
Mobil:     +420 777 755 127 Mgr. Jitka Macháčková - ředitelka školy
                +420 731 449 247 Mgr. Blanka Veselá - zástupkyně ředitelky

Veřejné zakázky a poptávková řízení

     

     POPTÁVKA:  Dodávka a zprovoznění 10 ks tabletů

     Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010132                                                                                                                                   

     Název projektu: "Šablony v Nerudovce"

     V menu Ke stažení - Formuláře ke stažení je ve formátu pdf Poptávka, Krycí list nabídky,

     Technická specifikace, SOD.