4. základní škola Nerudova Říčany,
příspěvková organizace

ŠKOLA HROU, A TAK TO MÁ BÝT...

Nerudova 481
251 01 Říčany

Telefon:  +420 323 602 005
Mobil:     +420 777 755 127 Mgr. Jitka Macháčková - ředitelka školy
                +420 731 449 247 Mgr. Blanka Veselá - zástupkyně ředitelky

Veřejné zakázky a poptávková řízení

     Poptáváme dodavatele interiérových dveří z masivu.

     Podrobnosti poptávky najdete ve formátu pdf v menu Ke stažení  - Formuláře ke stažení.

     Poptáváme dodavatele interaktivního dotykového monitoru včetně ramene, montáže.

     Podrobnosti poptávky najdete ve formátu pdf v menu Ke stažení  - Formuláře ke stažení.

     Poptávka č. 2/2019

     Název poptávky: Revitalizace školního pozemku

     Lhůta pro podání návrhu: do 1. 4. 2019

     další informace v menu Ke stažení - sekce Formuláře ke stažení

     Poptávka č. 1/2019

     Název poptávky: Výmalba prostor školy

     Lhůta pro podání návrhu: do 25. 3. 2019

     další informace v menu Ke stažení - sekce Formuláře ke stažení

     

     POPTÁVKA:  Dodávka a zprovoznění 10 ks tabletů

     Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010132                                                                                                                                   

     Název projektu: "Šablony v Nerudovce"

     V menu Ke stažení - Formuláře ke stažení je ve formátu pdf Poptávka, Krycí list nabídky,

     Technická specifikace, SOD.